distinkcija

DIsTInKcIJA GRAđAnsKOG I POlITIčKOG DRuŠTvA u DElu GRAmŠIJA. 274 │ AlEKsAnDAR KOROlIJA vezani za određeni politički trenutak, odnosno konjunkturu.

DISTINKCIJA ANALITIČKO - SINTETIČKO IZ PERSPEKTIVE. LOGIČKOG POZITIVIZMA. Logički pozitivizam se temelji na tri osnovna principa: oštrom razlikovanju između ...

Eutanazija: konceptualizacija problema i bitnih distinkcija. Apstrakt Cilj ovog rada je dvojak. S jedne strane, namera je da se pruži ana-.

sam po sebi je dakle tradicionalna pjesma, tradicionalna ljubavna pjesma ... Севдах сам по себи је дакле традиционална пјесма, традиционална љубавна пјесма.

Korištenjem naše stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pružanje boljeg iskustva stranice.