generički značenje

Jednako. = Različito. Veće. > Veće ili jednako. Manje. <. Manje ili jednako. Približno jednako. Okrugla zagrada. ( ). Uglata (Kvadratna) zagrada.

Domaći magarci, značenje i propis. Pitanje: Šta se podrazumijeva pod mesom domaćih magaraca? Odgovor: Hvala Allahu i neka su salavat i selam.

vodna rješenja dviju skupina prevoditelja – profesionalnih književnih prevoditelja ... Naposljetku, na temelju uvida u englesko-hrvatski mrežni.

mali broj siše krv. Veliki šišmiš ... majmuni Starog svijeta (pavijan, gorila, mandril). - majmuni Novog svijeta (kapucin, tamarin) ...

SRETNI BROJEVI Sretni bojevi pružaju bezbroj mogućnosti vlasniku koji ga nosi. ... Iako su sretni ne znači da ne mogu djelovati u obliku kazne. Primjerice.

proto-panka (Ramones, Hartbrejkers, Igi Pop, Ričard. Hel), struje unutar londonskog pab-roka (101, ... tar konteksta posebne razvojne grupe; one su, u nekim.

Ostali kontinenti imaju podjednako zaliha površinske pitke vode uz izuzetak Južne Amerike ... Dijelovi svijeta koji se približavaju fizičkom.

smatra kako je najbolje intervenirati u što ranijoj fazi bolesti kako bi se uklonio ili smanjio rizik ... Trauma i ugriz pauka mogu uzrokovati.

2) digitalni tahograf. Analogni tahograf. Analogni tahograf (slika 1) je uređaj koji zapisuje podatke na tahografski listić (slika 2) i uključuje sljedeće ...

prvenstveno odnose na značenje samih padeža u ova dva jezika a koje se ... Prapa meje, a ne - prapa mua (meje – lična zamenica u 1. licu jednine u ablativu, ...

na Vukovar za posljedicu je imala strahovite ljudske gubit- ke, koji nigdje u Hrvatskoj, ... odvijala Vukovarska bitka, potrebno je barem naznačiti širi.

prometa leži u činjenici kako je ta ona najvažnija za prijevoz putnika i robe unutar ... Treba spomenuti još dvije vrste prometa, a to su poštanski promet, ...

Osnovni krivični zakon Republike Hrvatske u Glavi XIII u čl. 105. (113.) definirao je zakonske izraze i to ukupno sedam izraza; teritorij Republike Hrvatske ...

Privremena struktura od okresanog drveta i zaplijenjenog oruţja ... komemorativnim ili pogrebnim spomenikom.54 Sliĉno mišljenje ima Harry Thurston Peck.

Korištenjem naše stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pružanje boljeg iskustva stranice.